Múltunkról...

Falunk múltjából

2018-ban fogjuk ünnepelni Berkenye alapításának 300 éves évfordulóját.
Ez az évszám arra utal, hogy 300 évvel ezelőtt érkeztek ide a mai Németország, Baden-Würtenberg tartományából azok a fiatal családok, akik a török hódoltság után a váci püspök, Althann Károly betelepítési politikájának köszönhetően földet és adómentességet kaptak.
Berkenye lakosai a német Frankóniából érkeztek, a falu első neve Frankenwal lett, a Berkenye nevet csak később kezdték használni.
A falu lakói fakitermeléssel és földműveléssel foglalkoztak, később pedig jelentőssé vált a szőlőtermesztés is.

Mocsári Lajos: Nemes Nógrád Vármegye című, 1820-ban megjelent munkájában így ír falunkról:
„Berkenye: Ezen falunak német lakosai az előbbi század elején Francooniából jöttek ki, és itten letelepedtenek. Ditséretekre szolgál, hogy nagyon iparkodók és szorgalmatosak, főképen a szőlő és dohány mívelésben, ezekből ők nem kis hasznokat látják. A szöllő vesszőknek megkülönböztetése és megválasztása főbb tulajdonok. 404. R.C. lélek lakja, kik Nógrádhoz vannak affiliálva.”
E részletből is kitűnik, hogy Berkenye lakói a néha mostoha körülmények ellenére is gyarapodtak,a környezet adta lehetőségeket maximálisan kihasználva, erejüket nem kímélve szorgoskodtak életük jobbá tételén.

A század végi népszámlálási adatok szerint a község egyenletesen gyarapodott:
1870-ben 371 lakos
1890-ben 429 lakos
1900-ban 482 lakos

Iskolai oktatás

Falunkban az iskolai oktatást már az 1800-as években megszervezték. Természetesen német nyelven folyt a tanítás, hisz a lakosok 100 %-ban a német nemzetiséghez tartoztak. Az 1900-as évek elején 4 osztályos elemi népiskola működött a községben, élén a kántortanítóval. Az iskola általában egy nagyobb parasztház első szobájában volt. A tanulók együtt tanultak, sokszor 40-50 gyerek. Az osztályok száma később 6-ra emelkedett. (ld. a falu közepén lévő molinókat.) A tanulók a magyar nyelvet idegen nyelvként tanulták, de volt, aki csak törve beszélte a magyart még az 1970-es években is.
A tanulók ősztől tavaszig látogatták az iskolát, sok volt a hiányzás kukoricatörés, szüret, disznóölés idején.
Az iskolában kötelező volt a német írás, olvasás tanulása, természetesen a gót betűs forma. 940-től óvoda is működött a faluban. Az ovi szintén valamelyik parasztház első szobájában volt, és félévenként költözött, a gyerekek általában otthonról hoztak magukkal valami egyszerű játékot. Az intézmény vezetői kedvesnővérek voltak, Vácról jártak ki.

A II. világháború után a falu élete nagyon megváltozott, ez az iskola életére is vonatkozott. A német oktatás természetesen megszűnt. A gyerekek az iskolában és az utcán is csak magyarul beszélhettek, megindult a német nyelv ( a tájszólás) teljes elvesztése.
Berkenyén is bevezették a 8 osztályos iskolát. Az iskola ebben az időben a mostani óvoda helyén volt, illetve a vele szemben lévő szolgálati lakásban illetve tornateremben. A felső tagozat az óvoda épületébe járt, az alsósok a másik helyen tanultak. Az 50-es években délelőtt és délután is folyt tanítás, a magas gyereklétszám miatt. Természetesen összevont osztályokban.

1960-ban végre elkészült az új, 2 tantermes, szolgálati lakásos iskola, a Petőfi utca 27. szám alatt. Most is itt tanulnak a berkenyei gyerekek. 1960-tól a berkenyei iskola a nógrádi iskola tagiskolája volt, ez azt jelentette, hogy a felső tagozatos gyerekek átjártak Nógrádra. Az alsósok 3-4. osztályban illetve 1-2. osztályban összevontan tanultak Ez máig így van.

1969-től ismét lehetett németet tanulni az iskolában, igaz csak heti 1 órában. Sajnos a nógrádi iskolában már nem tanulhattak németet a gyerekek.
A továbbtanuló iskolások azonban a középiskolában gyakran választották az orosz nyelv mellé a németet második nyelvnek.

A rendszerváltás után végre ismét emelt óraszámban (heti 5 óra) tanulhatják a német nyelvet a berkenyei diákok.
Az iskola visszakapta önállóságát is, neve Wilhelm Hauff Általános Iskola Berkenye.

Tudj meg többet iskolánkról!

OM azonosító: 200859
2641 Berkenye, Petőfi utca 27.
Telefon: +36 35 362 337
E-mail: berkenyesuli@gmail.com

Copyright © 2016. Wilhelm Hauff Általános Iskola